SÖKA BIDRAG

Av det belopp som föreningens ekonomiska verksamhet årligen genererar avsätts en betydande del till bidrag och stipendier.

Läs mer...

 
OM FÖRENINGEN

Föreningen har enligt 1 § stadgarna till uppgift att verka för en god barnavård genom att ekonomiskt understödja...

Läs mer... 

 
HISTORIK

Början av 1900-talet präglades av fattigdom, drygt tio procent av spädbarnen dog och amningsfrekvensen var mycket låg.

Läs mer 

 
KONTAKTA

Har du frågor till Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer...