Arkiv
100-årsjubileum

Jubileet hölls den 11 december 2001 på Scandic Hotell Slussen och började med en seminarieserie med ett antal olika föredragshållare. Dagen var välbesökt och drygt 240 personer hade anmält sig. Dagsprogrammet täckte bland annat en historisk exposé, allergifrågor, praktiska tillämpningar i den regulära verksamheten vid barnavårdscentraler och utblickar mot framtiden inom området. På kvällen åts en uppskattad jubileumsmiddag med 130 deltagare.

Läs mer...
 


SÖKA BIDRAG

Välkommen att söka bidrag från Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm! Klicka här för att komma till ansökningssidan.