Du som är verksam inom barnavården främst i Stockholms län kan få bidrag till forskning, resor, fortbildning mm av Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm.

Föreningen har till ändamål att verka för en god barnavård genom att ekonomiskt stödja kunskapsutvecklingen kring uppfödning och vård av barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Särskild vikt läggs vid amning vad gäller de späda barnen.

Ansökan om bidrag ska - förutom namn, adress och telefonnummer - också innehålla uppgifter om den sökandes nuvarande verksamhet samt för vilket ändamål och med vilket belopp bidrag söks. Kostnaderna skall specificeras så långt möjligt. Har bidrag sökts för samma ändamål från annat håll ska detta anges. Ytterligare anvisningar för ansökan finns angivna i blanketten. Ansökan ska vara föreningen tillhanda senast den 1 februari 2024.

Klicka på Ansök om bidrag för att läsa om hur du skickar in din ansökan.

Sökande som erhållit bidrag är skyldig att lämna redogörelse över sina erfarenheter. Redogörelsen kan sändas till ordförande Lars Browaldh under adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller sekreterare Britt-Marie Bjerver under adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..